Restauracje, Catering - powiat legnicki

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
III
Miejsce
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci

Bar Duet

2019 laureat konkursu2021 laureat konkursu2021 silver
8.8
Laureaci
Laureaci